Beter leren begint hier
Welkom

Heb jij een kind van 4 jaar en mag hij/ zij straks naar de basisschool? In dat geval is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met dit artikel vertellen we je alles over zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit mijlpaal starten met je kind. In dit artikel hebben we het over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je zou kunnen doen als je kleuter niet goed mee kan komen.

Vanaf 4 jaar naar school


In Nederland gaan veel kinderen vanaf hun vierde naar de kleuterklas. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met leren. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht start als een kind 5 jaar oud is. Dan gaat een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan lekker snel omgaan met anderen en wordt tevens goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de docenten beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een leerling nog ‘s middags thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs


Zoals het woord al doet vermoeden, op de basisschool wordt aan de basis gewerkt. Deze basis overlapt tal van gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Veel vakken inderdaad, maar er is een opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een aanzienlijke rol gaan krijgen. Het rekenen begint met kleine cijfers en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als leerlingen goed bij kunnen blijven. Sommige vakken komen elke dag aan bod, waaronder rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de planning.

Cito-toetsen basisschool

Om de ontwikkeling te volgen worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en de Citotoetsen. De methodetoetsen hebben direct plaats na de behandeling van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan, in januari en juni. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden alleen de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze bewaken de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door de docent. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of klas gerichter onderwijs te bieden.
Juf Esther over rekenproblemen
Webstek van juf Nadine
Basisschool de Krullevaar
Basisschool Dikkertje Dap
Blog Juf Emma
Basisschool De Blokkendoos
Onderwijsexperts Brands
Over de basisschool van jouw kind
Artikel over de Cito-toetsen van groep 4
Rekenproblemen behandelen
Cito-toetsen onder de loep

Aangepast onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere school. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door verkeerd gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo gestuurd worden. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om een kind passend onderwijs te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet meer kan worden geholpen en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Vaak is dat geen leuke gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter kan beslissen wat een kind met gedrags- en leerbehoeften moet hebben en daarop in kan zetten.
Over onderwijs
Basisonderwijs overzicht
Overzicht in het onderwijs
Wijzer over het basisonderwijs
Wijzer in het basisonderwijs
Educatieve bijsluiter
Handige info over scholen
Handige informatie over het basisonderwijs
Tips voor basisonderwijs
Basisscholen overzicht
Educatieve info
Info voor leerkrachten
Info voor ouders over school
Hoe werkt het basisonderwijs?
Startpunt basisonderwijs
Startpagina basisscholen Nederland
Educatieve websites in een overzicht
Lijst met websites onderwijs
Voorkom rekenproblemen op tijd

Meer info

Ondanks dat we in ons land onderwijs geven dat stevig georganiseerd is, is er vaak ook veel niet duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid (Rijksoverheid.nl). Schroom ook niet op bezoek te gaan bij de school van je kinderen of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid gemaakt, maar elke school zal daar invulling aan geven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen tussen scholen met andere profielen en achtergronden kiezen. Op school maak je zo een afspraak en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

This website was created for free with Webme. Would you also like to have your own website?
Sign up for free